Летичівська селищна рада офіційний сайт Летичівської об'єднаної територіальної громади

Звернення громадян » Доступ до публічної інформації

Доступ до публічної інформації

     Надання публічної інформації виконавчим комітетом Летичівської селищної ради здійснюється у відповідь на інформаційний запит. 

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень. 

Розпорядження селищного голови від "__"___ 20__ р. № ___ "Про організацію виконання Указу Президента України від 05.05 2011 р. № 141". Розпорядження селищного голови від "__"..___..20__ р. № ___ «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію . 

Додаток. Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати: 

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону; 

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит) 

3) підпис і дату. Для оформлення інформаційного запиту . письмово : 31500, Хмельницька область смт Летичів вул.Леніна. 16 (на конверті вказувати "Публічна інформація"). 

усно: телефон (03857) 91450;   

електронна пошта:

 letychivrada@ukr.net сторінка фб  https://www.facebook.com/LetychivOTG.

 Робота із запитувачами інформації проводиться у робочий час. 

Зразок форми запиту на інформацію

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ РОЗПОРЯДНИКА ІНФОРМАЦІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ

Згідно з Законом “Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.