Летичівська селищна рада офіційний сайт Летичівської об'єднаної територіальної громади

Селищна рада » Комунальні підприємства

КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА

Летичівське комунальне госпрозахункове підприємство "Злагода"

директор - Дядюк Микола Тодосович

головний бухгалтер - Тихончук Марія Степанівна

адреса: вул. Комарова, 2А, смт Летичів 31500

телефон: 03857-91563

e-mail: zlagodaletuchiv@gmail.com

ПРОГРАМА

розвитку комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2016 рік

І. Загальні положення

 Програма збереження та розвитку комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2016 рік (далі – Програма)  розроблена  згідно з вимогами Закону України “Про державні цільові програми”,  наказу  Міністерства економіки України від 4 грудня 2006 року № 367 “Про затвердження Методичних  рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання ”.

      

ІІ. Аналіз та стан проблеми

Житлово-комунальне господарство, як основа соціальної сфери життя населення, є однією з найменш сучасно оснащених галузей народного господарства. Кризові явищав суспільстві та залишковий принцип фінансування галузі призвели до подальшого суттєвого загострення проблеми.

Комунальне госпрозрахункове підприємство «Злагода» (далі – КГП «Злагода») є комунальним підприємством Летичівської селищної ради, що надає послуги в сфері житлово-комунального господарства.

У зв’язку зі зношеністю основних засобів та значними витратами на здійснення діяльності підприємство знаходиться в неналежному фінансово-економічному стані.

Подорожчання паливно-енергетичних ресурсів, зростання мінімальної заробітної плати унеможливлюють отримання прибутку передбаченого при затвердженні тарифів і в кінцевому результаті збільшують збитки підприємства. В структурі собівартості послуг найбільшу питому вагу займають енергоресурси, матеріальні витрати та витрати на заробітну плату.

Проблемою житлово-комунального господарства залишається заборгованість споживачів за надані послуги.

Через постійну нестачу власних оборотних коштів підприємство не може утримувати належним чином основні засоби, у повному обсязі проводити їх поточний і капітальний ремонт, що не дає можливості якісно забезпечувати послуги в сфері житлово-комунального господарства.

КГП «Злагода» потребує технічного переоснащення з метою забезпечення якісного надання послуг з водопостачання та водовідведення, благоустрою на території Летичівської селищної ради з одночасним зниженням нераціональних витрат.

    

ІІІ. Мета та основні завдання Програми

  Метою Програми є:

забезпечення ефективного функціонування КГП «Злагода» Летичівської селищної ради, підтримка його діяльності та розвитку;

-  розширення кількості та якості надання послуг КГП «Злагода» для покращення фінансового стану підприємства.

Основними завданнями Програми є:

збереження і розвиток КГП «Злагода» Летичівської селищної ради;

-  сприяння у забезпеченні КГП «Злагода» сучасним обладнанням для якісного надання житлово-комунальних послуг;

-  забезпечення беззбиткової діяльності КГП «Злагода»;

-  приведення до економічно обгрунтованого рівня тарифів на житлово-комунальні послуги відповідно до чинного законодавства;

-  недопущення виникнення заборгованості по оплаті житлово-комунальних послуг;

-  забезпечення подальшої рентабельності підприємства шляхом запровадження надання нових послуг (ритуальні, послуги з перевезення тощо);

-  вирішення проблемних питань збору та утилізації сміття, прибирання стихійних звалищ, облаштування звалищ твердих побутових відходів на території селищної ради;

-  використання механізму бюджетного і позабюджетного фінансування (зокрема подання заявок на участь в програмах допомоги і грантах міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу) для зміцнення матеріально-технічної бази КГП «Злагода» відповідно до потреби.

Потреба в придбанні обладнання та спеціальної автотехніки для КГП «Злагода»:

-  мобільний пристрій для перевірки та ремонту лічильників обліку води;

-  мотокоси – 6 шт.;

-  бензопили – 6 шт.;

-  прес для пластикових відходів – 1 шт.;

-  сміттєвози – 3 шт.;

-  контейнери відповідно до вантажопідйомності та марки сміттєвозів – 200 шт.;

-  трактори  Т-25 з причепами – 4шт.;

-  вантажний автомобіль  КАМАЗ – 1 шт.;

-  автомобілі-самоскиди – 3 шт.;

-  автогрейдер – 2 шт.;

-  каток – 1 шт.;

-  піскорозкидач з відвалами і щітками – 3 шт.;

-  трактори з щітками і відвалами  Т- 25 – 3шт.;

-  екскаватор – 2 шт.;

-  грейфер для погрузки – 2 шт.;

-  бульдозер ДТ 100 – 2 шт.;

-  асенізаційна машина – 1 шт.;

-  поливо-миюча машина  – 1 шт.;

-  ритуальна машина  –1шт.;

-  автобуси – 4 шт.

 Виконання основних завдань Програми забезпечить реалізацію її основної мети. 

  

ІV.Фінансове забезпечення

 Забезпечення реалізації передбачених Програмою заходів здійснюватиметься за рахунок власних коштів підприємства, селищного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством (зокрема коштів програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу в разі проходження відбору).

Орієнтовний обсяг фінансування заходів Програми з селищного бюджету на 2016-2018 роки становить 6900 тис.грн.

 

 V. Очікувані результати виконання Програми

 Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

-  ефективне функціонування КГП «Злагода» Летичівської селищної ради;

-  поліпшення якості та розширення переліку житлово-комунальних послуг для населення громади;

-  недопущення збитковості житлово-комунальної діяльності;

-  поліпшення благоустрою території населених пунктів;

-  поліпшення стану забезпечення населення якісною питною водою;

-  покращення екологічного стану на території селищної ради.

 

     VІ. Координація роботи і контроль за виконанням Програми

 Координацію роботи і контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія селищної ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, безпосередню участь у виконанні Програми бере виконавчий комітет Летичівської селищної ради та КГП «Злагода».

Рішення по програмі Злагода

ПАСПОРТ програми Злагода